Izotermické izolácie vozidiel


obr.1

obr.2

Naša spoločnosť je legislatívne, odborne a organizačne spôsobilá vykonávať v rámci povoleného predmetu činnosti hromadného výrobcu prestavieb vozidiel - prestavbu skríň vozidiel, dodatočne vybavených tepelnou izoláciou, na základe "Osvedčenia hromadného výrobcu prestavieb vozidiel č. 0049" udeleného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR podľa ust. §18 ods. 2 zák. NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov.

Ložný priestor vozidla bude dodatočne vyplnený izotermickou izoláciou podľa normy PN4001/c, na základe posúdenia a schválenia MZ SR pod č.: SOZO-2825/2001/ŠZÚ SR.

Povrch laminát, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov; dezinfikovatelný, lahko umývatelný

Na zaznamenávanie skutočnej teploty v ložnom priestore vozidla Vám ponúkame viac typov záznamníkov teploty . Môžete si vybrať zo základných 4 typov:

  • A) Záznamník teploty - T-PRINT G0221 so vstavanou tlačiarňou ( Základné balenie obsahuje: T-PRINT, kalibračný list od českého výrobcu, sonda 5m, základná verzia programu na PC pre Windows – licenčná karta; zobrazenie grafické/ tabuľkové/dodací tiket
  • B) Data Logger R0110E – /napojenie na PC/ - bez displeja, umiestnený v ložnej ploche vozidla
  • C) Data Logger S0110E – /napojenie na PC/ - s displejom, umiestnenie v ložnej ploche vozidla
  • D) Data Logger S0111 – /napojenie na PC/ - s displejom, umiestnenie v kabíne vodiča

Koeficienty prestupu tepla:
chladenie (FNA) k = 0°C = 0,70
mrazenie (FRC) k = -20°C = 0,40


CERTIFIKÁT ATP -> Vozidlá vybavené našim chladiarenským zariadením a izotermickou izoláciou vozidla majú certifikát ATP, vydaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, podľa dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených pre tieto prepravy (ATP)