facebook.com/autoklimabratislavasro
AUTO – KLIMA Bratislava s.r.o. Sme pri Vás nielen pri prevoze potravín, liekov, krvi, pri záchrane životov, alebo pri prevoze sanitnými vozidlami , ale sme pri Vás aj na poslednej ceste s Vašimi najmilšími. Neustále sa snažíme priblížiť požiadavkám našich zákazníkov a to vo všetkých oblastiach špeciálnych prestavieb vozidiel, čoho dôkazom sú aj naše pohrebné prestavby na všetky typy úžitkových vozidiel. Ku každému vozidlu pristupujeme individuálne a môžeme povedať, že každé pohrebné vozidlo je jedinečné. Každá zákazka je riešená individuálne , na základe konzultácie požiadavky konkrétnej pohrebnej služby, preto práca na pohrebnom vozidle je pre nás výnimočná. Pri výrobe prestavby dbáme na to , aby pohrebné vozidlá dodali smútočnému obradu dôstojnosť a splnili požadovanú úroveň pri prevoze zosnulého. Preto by sme Vám chceli ponúknuť prestavbu pohrebného vozidla v našej spoločnosti , pod jednou strechou. Naša spoločnosť je priamym dodávateľom chladiarenských agregátov renomovaných značiek pre Slovenskú republiku a zároveň sme prvým výrobcom prestavieb na Slovensku s vlastnou vnútropodnikovou normou, so zavedeným systémom manažérstva kvality, všetky technologické zariadenia zodpovedajú schválenému typu a vyhotoveniu podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR. Samozrejmosťou je vyhotovenie prestavby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Pohrebné prestavby prešli svojim vývinom, podmienka na Slovensku, mať vybavené pohrebné vozidlo prepravným chladením a udržiavaním teploty +8°C si vyžaduje dodržiavanie určitých technologických a výrobných postupov, čím bola od začiatku naša práca sťažená voči firmám v zahraničí – či už je to Česko, Maďarsko, Poľsko, ktoré sa nemuseli a nemusia držať našej legislatívy. Napriek uvedenej skutočnosti, sa snažíme nájsť riešenia, ktoré budú spĺňať legislatívu v našej krajine a splnia aj očakávania Vás - pohrebnej služby.


Ukážky prác spoločnosti AUTO-KLIMA Bratislava s.ro.
Prepravné chladenie

viac informácií

Prepravné chladenia sú určené pre chladenie a mrazenie rôznych druhov tovaru citlivých na zmenu teploty, v izotermických nadstavbách o objeme do 90 m3.

Klimatizácia

viac informácií

Zdá sa Vám v aute príliš horúco? Naša spoločnosť Vám ponúka riešenie namontovaním klimatizácie zodpovedajúcej typu i značke Vášho vozidla.

Izotermická izolácia vozidiel

viac informácií

Naša spoločnosť je legislatívne, odborne a organizačne spôsobilá vykonávať v rámci povoleného predmetu činnosti hromadného výrobcu prestavieb vozidiel.

Špeciálne prestavby vozidel

viac informácií

Naša spoločnosť sa zaoberá aj montážou klimatizačných zariadení do špeciálnych prestavieb vozidiel.

Elektrický schodík

viac informácií

Prečo elektrický schodík do minibusu? Na zabezpečenie beznámahového nastupovania/vystupovania, špeciálne pre starších a deti...

Fotogaléria (viac foto...)

PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto


+421 2 6353 6666