Strešné klimatiz. zariadenia TA-2220 a TA-2221Technické údaje:
 

napájanie 12 V TA-2220
napájanie 24 V TA-2221

Chladiací výkon: 10 kW
Napájacie napätie: 12 V alebo 24 V
Spotreba energie: 44A pri 12V | 22A pri 24V
Prietok vzduchu: 1600m3/h
Hmotnosť: 41 kg

Technický nákres:
 

podrobná technická dokumentácia