Strešná klimatizačná jednotka
TA-1010, TA-1011, TA-1012 a TA-1013Technické údaje:
 

iba chladenie chladenie + vykurovanie
napájanie 12 V TA-1010 TA-1012
napájanie 24 V TA-1011 TA-1013

Chladiací výkon: 5 kW
Vyhrievací výkon: 3.5 kW
Napájacie napätie: 12 V alebo 24 V
Spotreba energie: 22A pri 12V | 11A pri 24V
Prietok vzduchu: 600m3/h
Hmotnosť: 20kg

Technický nákres:
 

podrobná technická dokumentácia